Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Więcej

Osiągnięcia
Firma Atu Logistic działa zgodnie z prawem, a w swojej działalności gospodarczej kieruje się zasadami etyki biznesowej. Jesteśmy wieloletnim uczestnikiem programu „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Program ten działający od 1998 r. ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm, które deklarując swój udział w programie i poddając się procesowi weryfikacji, spełniają wymogi regulaminowe, wykazują uczciwość i wierność zasadom „fair play” w biznesie.

 

    

 

Nasza pozycja rynkowa została potwierdzona w programie badawczym „Operator Logistyczny Roku 2007” przyznając naszej Firmie pierwsze miejsce w kategorii spedycji krajowej „Firm najwyżej ocenianych przez swoich kluczowych Klientów” oraz trzecie miejsce w kategorii „Wykonanie założonych norm usług logistycznych w ocenie kluczowych Klientów”. Powyższe wyniki dobitnie świadczą o wysokich ocenach wystawionych naszej Firmie za terminowość, kompletność oraz bezbłędności dostaw.

Jakoś realizowanych przez nas usług jest gwarantowana poprzez wprowadzony w naszej Firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Przeprowadzony przez firmę TÜV Rheinland audit certyfikujący potwierdza stosownym certyfikatem wdrożenie norm ISO 9001 : 2015. Funkcjonowanie wspomnianego systemu umożliwia nam świadczenie usług transportowo – spedycyjnych na najwyższym poziomie.