Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Więcej

O Firmie

Firma ATU Logistic Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem 0000552722 jest firmą działającą na rynku polskim od 2003 roku. Jesteśmy przedsiębiorstwem ukierunkowanym na świadczenie usług transportowo logistycznych z siedzibą w Krakowie. Posiadamy wymagane prawem licencje oraz certyfikaty: krajowymiędzynarodowy. Specjalizujemy się w transporcie produktów żywnościowych na terenie całego Kraju. W działalności naszej zastosowaliśmy dywersyfikację środków transportowych dokonując zakupu własnych naczep oraz podejmując współpracę z wieloma firmami transportowo – spedycyjnymi. Współpracujemy z kilkudziesięcioma firmami krajowymi oraz koncernami międzynarodowymi.

Zmieniające się otoczenie rynkowe polskich firm branży transportowej, wymaga coraz to nowszych rozwiązań z zakresu strategicznego zarządzania dystrybucją. Mając na uwadze nowe kierunki rozwoju, przedsiębiorstwo nasze postawiło na:

  • Jakość świadczonych usług
  • Terminowość przewozów
  • Minimalizację kosztów własnych
  • Doświadczenie wyniesione z kilkuletniej współpracy z koncernami międzynarodowymi
  • Wykorzystanie potencjału ludzkiego z branży


Partnerzy

Specjalizujemy się w obsłudze Klientów o szczególnych wymaganiach ilościowych i organizacyjnych. Firmie zaufali m.in. Kompania Piwowarska S.A., Coca – Cola HBC Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, DS Smith Polska, Royal Unibrew Polska, RR Donnelley, Grupa Maspex Wadowice, Herbapol S.A., Żywiec Zdrój S.A. – liderzy w swojej branży.

                     


Nasz Zespół

Profesjonalny zespół Pracowników Firmy ATU Logistic prowadzi nadzór nad właściwą realizacją zleceń transportowych 24 godziny na dobę.

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon Trans ID E-mail
Katarzyna Haber Kierownik Transportu 606 892 400 4495-3 katarzyna.haber@atulogistic.com.pl
Andrzej Haber Właściciel 664 113 007 4495-19 andrzej.haber@atulogistic.com.pl
Renata Bernacka Dyspozytor Transportu Krajowego 608 491 869 4495-18 renata.bernacka@atulogistic.com.pl
Sylwia Majdosz Dyspozytor Transportu Krajowego 662 065 430 4495-21 sylwia.majdosz@atulogistic.com.pl
Joanna Łozińska Kierownik Spedycji 666 834 451 4495-15 joanna.lozinska@atulogistic.com.pl
Agnieszka Łozińska Asystent Spedytora 608 491 869 4495-23 agnieszka.lozinska@atulogistic.com.pl
Urszula Bill Księgowa 012 259 01 03 4495-7 urszula.bill@atulogistic.com.pl
Anna Tomczyk Księgowa 012 259 01 03 4495-27 anna.tomczyk@atulogistic.com.plOpiekę prawną sprawuje: Kancelaria Transportowa LEGALTRANS www.kt-legaltrans.pl
Opiekę księgową sprawuje: Biuro Rachunkowe „Na Plusie” Stanisława Mania. www.na-plusie-biuro-rachunkowe-mania.znanyprawnik.pl
Opiekę nad stroną sprawuje: JustIdea.plAgencja Interaktywna KrakówKontakt

ATU Logistic Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Łagiewnicka 33b 30-417 Kraków


(012) 259 00 00
(+48) 606 892 400


biuro@atulogistic.com.pl
katarzyna.haber@atulogistic.com.pl


TransId: 4495


RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów/ Zleceniobiorców

Szanowni Państwo,

w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów/ Zleceniobiorców i ich pracowników (dalej łącznie jako „Klient”) jest ATU Logistic Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie 30-417, ul. Łagiewnicka 33B zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000552722, NIP: 679 28204 13, Regon: 356872750;

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) realizacja procesu usług przewozowych i wykonanie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
b) realizacja procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),.

3. Przekazywanie danych osobowych Klientów ma charakter wyłącznie biznesowy tj. w ramach realizacji zleceń usług przewozowych.

4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) realizacja procesu usług przewozowych – przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym dokonano zlecenia usługi,
b) realizacja procesu reklamacji – przez okres 2 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
c) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

5. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.

7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji biznesowych.

9. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.